Clickable map

Ceri Thomas's GravatarProfile for Ceri Thomas

About Me

Here are a few of my favourite own images:

SY6874 : Camping ground near Chesil Beach by Ceri Thomas ST0483 : Ffordd gefn / A back lane by Ceri Thomas SH7973 : Bryn Trallwyn by Ceri Thomas

SH8778 : Pileri grwyni / Groyne pillars by Ceri Thomas SH7460 : Postyn giat garw / A rustic gatepost by Ceri Thomas SD7679 : Pre-Worboys directional sign by Ceri Thomas

SD8661 : Highland cattle by Ceri Thomas SJ0474 : Coed Poplys / Poplar Trees by Ceri Thomas SH7779 : Deganwy ar fore gaeafol / Deganwy on a wintery morning by Ceri ThomasView Breakdown by Date Taken or Myriad?.

My Statistics About

Last updated: 08:17
 • 10 First Geograph points
 • 65 Second Visitor points, 102 Third Visitor points, 85 Fourth Visitor points
 • 737 Personal points (grid squares geographed)
 • 109 TPoints (Time-gap points About)
 • 1589 Photographs
  • 1144 Geographs and 445 others
  • 876 grid squares, giving a depth score of 1.81
  • in 131 different hectads and 15 myriads, taken on 420 different days
:

Click column headers to sort in a different order

Grid Ref Title Submitted Image Type Points Taken
SH7717 Tyddynllwyn o'r A470 /Tyddynllwyn from the A470 Tue, 15 Jun 2021 Cross Grid Sun, 13 Jun 2021
SH7716 Carreg filltir wedi ei hadfer / A reclaimed milestone Tue, 15 Jun 2021 Close Look Sun, 13 Jun 2021
SH7616 Gwanas o'r gogledd / Gwanas from the north Tue, 15 Jun 2021 Cross Grid Sun, 13 Jun 2021
SH7617 Tir pori ger Caerynwch / Grazing land near Caerynwch Tue, 15 Jun 2021 Geograph Sun, 13 Jun 2021
SH7617 Ysgubor yng Nhaerynwch / Barn at Caerynwch Tue, 15 Jun 2021 Geograph Sun, 13 Jun 2021
SH7617 Ysgubor gadarn / A sturdy barn Tue, 15 Jun 2021 Geograph personal Sun, 13 Jun 2021
SH7618 Capel y Annibynwyr / Congregationalist Chapel Tue, 15 Jun 2021 Geograph personal Sun, 13 Jun 2021
SH7618 Defnydd newydd i hen lif / A new use for an old saw Tue, 15 Jun 2021 Close Look Sun, 13 Jun 2021
SH7518 Ysgubor ger Brithdir / Barn near Brithdir Tue, 15 Jun 2021 Geograph personal Sun, 13 Jun 2021
SH8578 Hosan wynt / A wind sock Tue, 15 Jun 2021 Close Look Wed, 9 Jun 2021
SH8578 Rhybudd o berygl / A note of caution Tue, 15 Jun 2021 Close Look Wed, 9 Jun 2021
SH3034 Eglwys Llanfihangel Bechellaeth Sat, 5 Jun 2021 Geograph personal tpoint Sat, 5 Jun 2021
SH3033 Tyddyn-yr-Haint Sat, 5 Jun 2021 Geograph Sat, 5 Jun 2021
SH3033 Carneddol yn lliwiau'r enfys / Carneddol in rainbow colours Sat, 5 Jun 2021 Geograph fourth personal tpoint Sat, 5 Jun 2021
SH3133 Mynegbost / Fingerpost Sat, 5 Jun 2021 Geograph fourth personal tpoint Sat, 5 Jun 2021
SH3134 Cae Silwair / Silage field Sat, 5 Jun 2021 Geograph third personal tpoint Sat, 5 Jun 2021
SH3235 Arwydd pentref Rhyd-y-Clafdy / Rhyd-y-Clafdy village sign Sat, 5 Jun 2021 Geograph third personal tpoint Sat, 5 Jun 2021
SH3234 Capel Rhydyclafdy Sat, 5 Jun 2021 Geograph personal tpoint Sat, 5 Jun 2021
SH8678 Machlud ym Mae Colwyn / Sunset in Colwyn Bay Tue, 1 Jun 2021 Geograph Sat, 29 May 2021
SJ0876 Drain gwynion / Hawthorns Tue, 1 Jun 2021 Geograph Sun, 30 May 2021
SH8479 Bore ar draeth Llandrillo-yn-Rhos / Morning on Rhos-on-Sea beach Mon, 31 May 2021 Geograph Mon, 31 May 2021
SJ0875 A55 ger Rhuallt / A55 near Rhuallt Mon, 31 May 2021 Geograph Sun, 30 May 2021
SJ0675 Caeau ger Rhuallt / Fields near Rhuallt Mon, 31 May 2021 Cross Grid Sun, 30 May 2021
SJ0775 Pont droed dros yr A55 / Footbridge over the A55 Mon, 31 May 2021 Close Look Sun, 30 May 2021
SJ0875 Gwaith Plwm Pennant / Pennant Lead Mine Mon, 31 May 2021 Geograph personal Sun, 30 May 2021
SJ0876 Caeau ar Fynydd y Cwm / Fields on Mynydd y Cwm Mon, 31 May 2021 Geograph personal Sun, 30 May 2021
SJ0776 Mynydd y Cwm Mon, 31 May 2021 Geograph personal Sun, 30 May 2021
SH7882 Yr Hetiwr Gwallgo / The Mad Hatter Mon, 24 May 2021 Close Look Mon, 24 May 2021
SH7882 Llandudno llwyd / Llandudno in the rain Mon, 24 May 2021 Geograph personal Mon, 24 May 2021
SH5463 Capel y Rhos Mon, 24 May 2021 Geograph Sun, 23 May 2021
SH8579 Ail-godi'r Pier / Reconstructing the Pier (5) Fri, 14 May 2021 Close Look Tue, 11 May 2021
SH8579 Ail-godi'r Pier / Reconstructing the Pier (4) Fri, 14 May 2021 Geograph Tue, 11 May 2021
SH8579 Cadwch eich pellter cymdeithasol / Maintain social distance Fri, 14 May 2021 Close Look Tue, 11 May 2021
SH7779 Cysgodfan / Shelter Sat, 8 May 2021 Geograph Mon, 3 May 2021
SH8778 Splash Point Sat, 8 May 2021 Geograph Thu, 6 May 2021
SH8480 Glanfa yn Llandrillo yn Rhos / Jetty in Rhos on Sea Sat, 8 May 2021 Geograph Fri, 7 May 2021
SH8480 Cychod yn Llandrillo yn Rhos / Boats in Rhos on Sea Sat, 8 May 2021 Close Look Fri, 7 May 2021
SH8480 Rhos Point Mon, 5 Apr 2021 Geograph Sun, 4 Apr 2021
SH8082 Traeth y Gogledd, Llandudno / North Shore, Llandudno Mon, 5 Apr 2021 Geograph Mon, 5 Apr 2021
SH8082 Cysdogfan ar y Prom / Shelter on the Prom Mon, 5 Apr 2021 Geograph Mon, 5 Apr 2021
SH8082 Gorsaf bad achub Llandudno / Llandudno lifeboat station Mon, 5 Apr 2021 Geograph Mon, 5 Apr 2021
SH7573 Mwsogl a chen / Moss and lichen Sun, 28 Mar 2021 Close Look Sat, 27 Mar 2021
SH7573 Cennin pedr gwyllt / Wild daffodils Sun, 28 Mar 2021 Close Look Sat, 27 Mar 2021
SH8579 Ail-godi'r Pier / Reconstructing the Pier (3) Tue, 2 Mar 2021 Close Look Fri, 26 Feb 2021
SH8579 Ail-godi'r Pier / Reconstructing the Pier (2) Tue, 2 Mar 2021 Close Look Fri, 26 Feb 2021
SH8678 Pileri grwyni / Groyne pillars Sun, 31 Jan 2021 Geograph Sat, 23 Jan 2021
SH8578 Traeth Bae Colwyn / Colwyn Bay beach (8) Sun, 31 Jan 2021 Geograph Sat, 23 Jan 2021
SH8578 A oes afanc ar y traeth? / Is there an alligator on the beach? Sun, 17 Jan 2021 Close Look Sat, 9 Jan 2021
SH8678 Pysgotwr / Angler Sun, 17 Jan 2021 Geograph Sat, 9 Jan 2021
SH8678 Cregyn Mor / Seashells Sun, 17 Jan 2021 Close Look Sat, 9 Jan 2021
SH8678 Rhychau yn y tywod / Lines in the sand Mon, 11 Jan 2021 Geograph Sat, 9 Jan 2021
SH8678 Pileri grwyni / Groyne pillars Mon, 11 Jan 2021 Close Look Sat, 9 Jan 2021
SH8678 Hen Golwyn ar Ddydd Calan / Old Colwyn on New Year's Day Fri, 1 Jan 2021 Cross Grid Fri, 1 Jan 2021
SH8678 Traeth Bae Colwyn / Colwyn Bay beach (7) Thu, 31 Dec 2020 Geograph Thu, 31 Dec 2020
SH8579 Ail-godi'r Pier / Reconstructing the Pier Sun, 1 Nov 2020 Geograph Sun, 25 Oct 2020
SH8579 Cysgodluniau / Silhouettes Sun, 1 Nov 2020 Close Look Sun, 25 Oct 2020
SH7574 Terfyn cae / Field boundary Sun, 18 Oct 2020 Geograph personal Sat, 17 Oct 2020
SH7675 Wal o flaen Capel Tabernacl / Wall in front of Capel Tabernacl Sun, 18 Oct 2020 Close Look Sat, 17 Oct 2020
SH7575 Nant ger Llechen Isaf / Stream near Llechen Isaf Sun, 18 Oct 2020 Geograph Sat, 17 Oct 2020
SH7575 Y fynedfa i Hen-dy / Access to Hen-dy Sun, 18 Oct 2020 Geograph fourth personal tpoint Sat, 17 Oct 2020
SH7573 Drws hen eglwys Llangelynnin / The door on Llangelynnin old church Fri, 25 Sep 2020 Close Look Sat, 19 Sep 2020
SH7573 Arwydd ar hen eglwys Llangelynnin / A sign on Llangelynnin old church Fri, 25 Sep 2020 Close Look Sat, 19 Sep 2020
SH7573 Hen eglwys Llangelynnin / Llangelynnin old church Fri, 25 Sep 2020 Geograph personal Sat, 19 Sep 2020
SH7473 Y llwybr i Eglwys Llangelynnin / The path to Llangelynnin Church Fri, 25 Sep 2020 Geograph personal tpoint Sat, 19 Sep 2020
SH7373 Maen Penddu Fri, 25 Sep 2020 Geograph personal Sat, 19 Sep 2020
SH7374 Hen gronfa ddwr Penmaenmawr / Penmaenmawr's old reservoir Fri, 25 Sep 2020 Geograph personal Sat, 19 Sep 2020
SH5246 Hen ysgubor / An old barn Fri, 18 Sep 2020 Cross Grid Thu, 17 Sep 2020
SH5543 Cwm Ystradllyn Fri, 18 Sep 2020 Geograph personal tpoint Thu, 17 Sep 2020
SH5443 Melin lechi Ynys y Pandy o Fryn y Weirglodd / Ynys y Pandy slate mill from Bryn y Weirglodd Fri, 18 Sep 2020 Geograph personal Thu, 17 Sep 2020
SH5347 Bedwen arian / Silver birch Fri, 18 Sep 2020 Geograph personal tpoint Thu, 17 Sep 2020
SH5346 Ysgubor yng Nghwm Pennant / Barn in Cwm Pennant Fri, 18 Sep 2020 Cross Grid Thu, 17 Sep 2020
SH5346 Afon Dwyfor Fri, 18 Sep 2020 Geograph Thu, 17 Sep 2020
SH5346 Arwydd llwybr cyhoeddus / Public footpath sign Fri, 18 Sep 2020 Geograph personal tpoint Thu, 17 Sep 2020
SH5345 Capel a chiosg / Chapel and kiosk Fri, 18 Sep 2020 Geograph personal Thu, 17 Sep 2020
SH5245 MÍl Mynydd / Mountain Honey Fri, 18 Sep 2020 Close Look Thu, 17 Sep 2020
SH5244 Drws eglwys Llanfihangel-y-Pennant / Llanfihangel-y-Pennant church door Fri, 18 Sep 2020 Close Look Thu, 17 Sep 2020
SH5244 Llanfihangel-y-Pennant Fri, 18 Sep 2020 Geograph personal Thu, 17 Sep 2020
SH8182 Gorsaf driongli ar Greigiau Rhiwledyn / Triangulation station on the Little Orme Tue, 25 Aug 2020 Geograph Mon, 24 Aug 2020
SH8381 Bae Penrhyn a Llandrillo-yn-Rhos / Penrhyn Bay and Rhos-on-Sea Tue, 25 Aug 2020 Cross Grid Mon, 24 Aug 2020
SH8281 Traeth Bae Penrhyn / Penrhyn Bay beach Tue, 25 Aug 2020 Cross Grid Mon, 24 Aug 2020
SH8579 Traeth Bae Colwyn / Colwyn Bay beach (6) Sat, 15 Aug 2020 Geograph Sat, 8 Aug 2020
SH8579 Traeth Bae Colwyn / Colwyn Bay beach (5) Sat, 15 Aug 2020 Geograph Sat, 8 Aug 2020
SH5359 Cefn Du yn edrych tua Moel Eilio / Cefn Du looking towards Moel Eilio Sun, 9 Aug 2020 Geograph Sun, 2 Aug 2020
SH5359 Gwaith ddosbarthu dwr Waunfawr / Waunfawr water distribution works Sun, 9 Aug 2020 Geograph Sun, 2 Aug 2020
SH5460 Cefn Du yn edrych tua'r Wyddfa / Cefn Du looking towards Snowdon Sun, 9 Aug 2020 Geograph Sun, 2 Aug 2020
SH5460 Olion gorsaf radio Marconi / Remains of the Marconi wireless station Sun, 9 Aug 2020 Geograph Sun, 2 Aug 2020
SH5460 Copa Cefn Du / Cefn Du summit Sun, 9 Aug 2020 Geograph personal tpoint Sun, 2 Aug 2020
SH5360 Tan Hafodlas Sun, 9 Aug 2020 Geograph Sun, 2 Aug 2020
SH5360 Meini ar Gefn Du / Boulders on Cefn Du Sun, 9 Aug 2020 Geograph second personal tpoint Sun, 2 Aug 2020
SH5461 Y fynedfa i Fur Moch / The entrance to Mur Moch Sun, 9 Aug 2020 Close Look Sun, 9 Aug 2020
SH5461 Ffordd Clegir Sun, 9 Aug 2020 Geograph third personal tpoint Sun, 9 Aug 2020
SH5361 Caeau yng Ngheunant / Fields at Ceunant Sun, 9 Aug 2020 Geograph fourth personal tpoint Sun, 9 Aug 2020
SH5260 Arwydd siop fferm / Farm shop sign Sun, 9 Aug 2020 Close Look Sun, 9 Aug 2020
SH8678 Traeth Bae Colwyn / Colwyn Bay beach (4) Fri, 7 Aug 2020 Geograph Thu, 6 Aug 2020
SH8078 Caeau yn Esgyryn / Fields at Esgyryn Tue, 4 Aug 2020 Geograph Fri, 31 Jul 2020
SH7961 Daw Eto Haul ar Fryn Sat, 1 Aug 2020 Close Look Sat, 1 Aug 2020
SH7944 Blaen Dyffryn Conwy / The head of the Conwy Valley Sat, 1 Aug 2020 Geograph personal Sat, 1 Aug 2020
SH7744 Hen folard adlewyrchol / An old reflective bollard Sat, 1 Aug 2020 Geograph Sat, 1 Aug 2020
SH7744 Pont ar Gonwy Sat, 1 Aug 2020 Geograph personal tpoint Sat, 1 Aug 2020
SH7844 Corlannau / sheepfolds Sat, 1 Aug 2020 Geograph personal Sat, 1 Aug 2020

This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface


Explore My Images

Back to Top
You are not logged in login | register