Clickable map

Ceri Thomas's GravatarProfile for Ceri Thomas

About Me

Here are a few of my favourite own images:

SY6874 : Camping ground near Chesil Beach by Ceri Thomas ST0483 : Ffordd gefn / A back lane by Ceri Thomas SH7973 : Bryn Trallwyn by Ceri Thomas

SH8778 : Pileri grwyni / Groyne pillars by Ceri Thomas SH7460 : Postyn giat garw / A rustic gatepost by Ceri Thomas SD7679 : Pre-Worboys directional sign by Ceri Thomas

SD8661 : Highland cattle by Ceri Thomas SJ0474 : Coed Poplys / Poplar Trees by Ceri Thomas SH7779 : Deganwy ar fore gaeafol / Deganwy on a wintery morning by Ceri ThomasView Breakdown by Date Taken or Myriad?.

My Statistics About

Last updated: 23:16
 • 10 First Geograph points
 • 65 Second Visitor points, 104 Third Visitor points, 87 Fourth Visitor points
 • 778 Personal points (grid squares geographed)
 • 112 TPoints (Time-gap points About)
 • 1678 Photographs
  • 1204 Geographs and 474 others
  • 924 grid squares, giving a depth score of 1.82
  • in 132 different hectads and 15 myriads, taken on 440 different days
:

Click column headers to sort in a different order

Grid Ref Title Submitted Image Type Points Taken
SH5852 Y llwybr i'r Aran / The path to Yr Aran Sun, 10 Oct 2021 Geograph personal Sun, 10 Oct 2021
SH5851 Adfail ar Yr Aran / Ruin on Yr Aran Sun, 10 Oct 2021 Cross Grid Sun, 10 Oct 2021
SH5851 Nant yr Aran Sun, 10 Oct 2021 Geograph personal tpoint Sun, 10 Oct 2021
SH8579 Y Pier wedi ail-agor / The reopened Pier (7) Sun, 3 Oct 2021 Geograph Sat, 25 Sep 2021
SH8579 Y Pier wedi ail-agor / The reopened Pier (6) Sun, 3 Oct 2021 Geograph Sat, 25 Sep 2021
SH7981 Rhai o eifr Llandudno / Some of Llandudno's goats Fri, 1 Oct 2021 Close Look Fri, 1 Oct 2021
SH7980 Calchfaen noeth / Exposed limestone Fri, 1 Oct 2021 Close Look Fri, 1 Oct 2021
SH8181 Hendwr Lane Fri, 1 Oct 2021 Close Look Fri, 1 Oct 2021
SH8181 Pendre Road Fri, 1 Oct 2021 Close Look Fri, 1 Oct 2021
SH8181 Fron Deg Road Fri, 1 Oct 2021 Close Look Fri, 1 Oct 2021
SH8080 Coed Isaf Fri, 1 Oct 2021 Geograph personal tpoint Fri, 1 Oct 2021
SH6072 Llusern / Lantern Fri, 1 Oct 2021 Close Look Sat, 25 Sep 2021
SH6071 Ffenestri bwa / Arched windows Fri, 1 Oct 2021 Close Look Sat, 25 Sep 2021
SH6071 Gwartheg yng Nghastell y Penrhyn / Cattle at Penrhyn Castle Fri, 1 Oct 2021 Close Look Sat, 25 Sep 2021
SH6071 Drychiad cefn Castell y Penrhyn / Rear elevation of Penrhyn Castle Fri, 1 Oct 2021 Geograph personal Sat, 25 Sep 2021
SH6072 Tiroedd Castell y Penrhyn / The grounds of Penrhyn Castle Fri, 1 Oct 2021 Geograph personal Sat, 25 Sep 2021
SH4970 Eglwys Sant Daniel / St Daniel's church Fri, 10 Sep 2021 Geograph personal Fri, 10 Sep 2021
SH4870 Pont dros lein gangen Amlwch / Bridge over the Amlwch branch line Fri, 10 Sep 2021 Cross Grid Fri, 10 Sep 2021
SH4869 Tir pori ger Penrhyn Gwyn / Grazing land near Penrhyn Gwyn Fri, 10 Sep 2021 Geograph fourth personal Fri, 10 Sep 2021
SH4868 Pont Dic Fri, 10 Sep 2021 Geograph third personal tpoint Fri, 10 Sep 2021
SH4768 Llys Lew Farm Fri, 10 Sep 2021 Geograph personal Fri, 10 Sep 2021
SH4668 Melin Bodowyr Fri, 10 Sep 2021 Close Look Fri, 10 Sep 2021
SH4668 Siambr gladdu Bodowyr / Bodowyr burial chamber (2) Fri, 10 Sep 2021 Geograph Fri, 10 Sep 2021
SH4668 Siambr gladdu Bodowyr / Bodowyr burial chamber Fri, 10 Sep 2021 Geograph personal Fri, 10 Sep 2021
SH4667 Adwy anrhydeddus / A charming field entrance Fri, 10 Sep 2021 Geograph Fri, 10 Sep 2021
SH4667 Gwartheg yn croesi / Cattle crossing Fri, 10 Sep 2021 Geograph personal Fri, 10 Sep 2021
SH4567 Cefn Maesoglan Fri, 10 Sep 2021 Geograph personal Fri, 10 Sep 2021
SH4566 Plac ar Bont Mynach / Plaque on Pont Mynach Fri, 10 Sep 2021 Close Look Fri, 10 Sep 2021
SH4566 Pont Mynach Fri, 10 Sep 2021 Geograph personal tpoint Fri, 10 Sep 2021
SH4466 Wal gerrig ger Gaerwen / Stone wall near Gaerwen Fri, 10 Sep 2021 Geograph personal Fri, 10 Sep 2021
SH9078 Man i eistedd / A place to sit Tue, 7 Sep 2021 Geograph Mon, 6 Sep 2021
SH9078 Pysgota / Fishing Tue, 7 Sep 2021 Geograph Mon, 6 Sep 2021
SH6380 Chwarel Flagstaff / Flagstaff Quarry Sun, 5 Sep 2021 Cross Grid Sat, 4 Sep 2021
SH6380 Ffynnon Sant Seiriol / St Seiriol's Well Sun, 5 Sep 2021 Geograph Sat, 4 Sep 2021
SH6380 Priordy Penmon ac Eglwys Sant Seiriol / Penmon Priory and St Seiriol's Church Sun, 5 Sep 2021 Geograph Sat, 4 Sep 2021
SH6281 Osgoi'r ysgall / Dodging the thistles Sun, 5 Sep 2021 Geograph personal Sat, 4 Sep 2021
SH6380 Colomendy Penmon ac Eglwys Sant Seiriol / Penmon Dovecote and St Seiriol's Church Sun, 5 Sep 2021 Geograph personal Sat, 4 Sep 2021
SH6280 Pentref Penmon / Penmon village Sun, 5 Sep 2021 Geograph personal Sat, 4 Sep 2021
SH6180 Arwydd draenogiad / Hedgehog sign Sun, 5 Sep 2021 Geograph Sat, 4 Sep 2021
SH6180 Eglwys Sant Cawrdaf St Cawrdaf Church Sun, 5 Sep 2021 Geograph personal Sat, 4 Sep 2021
SH6179 Castell Aberlleiniog Sun, 5 Sep 2021 Geograph personal Sat, 4 Sep 2021
SJ1062 Ysgubor yn Nyffryn Clwyd / Barn in Dyffryn Clwyd Mon, 30 Aug 2021 Geograph Mon, 30 Aug 2021
SJ0862 Ffordd ger Pentre Farm / Road near Pentre Farm Mon, 30 Aug 2021 Geograph fourth personal Mon, 30 Aug 2021
SJ0863 Arwydd llwybr cyhoeddus / Public footpath sign Mon, 30 Aug 2021 Geograph personal Mon, 30 Aug 2021
SJ0963 Pont Clywedog Mon, 30 Aug 2021 Geograph third personal Mon, 30 Aug 2021
SH7683 Chwarel ar Ben y Gogarth / Quarry on the Great Orme Sun, 29 Aug 2021 Geograph personal Sat, 28 Aug 2021
SH7782 Machlud dros Benmorfa / Sunset over West Shore Sun, 29 Aug 2021 Geograph personal Sat, 28 Aug 2021
SH4956 Hen gronfa ddwr / A former reservoir Sat, 14 Aug 2021 Geograph personal Sun, 8 Aug 2021
SH9378 Morglawdd ym Mhensarn / Sea wall at Pensarn Wed, 28 Jul 2021 Geograph personal Sat, 24 Jul 2021
SH9278 Bilidowcars / Cormorants Wed, 28 Jul 2021 Close Look Sat, 24 Jul 2021
SH8579 Y Pier wedi ail-agor / The reopened Pier (5) Fri, 23 Jul 2021 Geograph Tue, 20 Jul 2021
SH8579 Cysgodluniau / Silhouettes Wed, 21 Jul 2021 Extra Tue, 20 Jul 2021
SH4861 Ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd / Caernarfon and Bontnewydd bypass Wed, 21 Jul 2021 Geograph personal Sun, 18 Jul 2021
SH8579 Y Pier wedi ail-agor / The reopened Pier (4) Sat, 17 Jul 2021 Geograph Wed, 14 Jul 2021
SH8579 Y Pier wedi ail-agor / The reopened Pier (3) Sat, 17 Jul 2021 Geograph Wed, 14 Jul 2021
SH8579 Y Pier wedi ail-agor / The reopened Pier (2) Sat, 17 Jul 2021 Close Look Wed, 14 Jul 2021
SH8579 Y Pier wedi ail-agor / The reopened Pier (1) Sat, 17 Jul 2021 Geograph Wed, 14 Jul 2021
SH7210 Pen ucha Llyn Tal-y-Llyn / Llyn Tal-y-Llyn upper end Mon, 12 Jul 2021 Geograph personal Sat, 10 Jul 2021
SH7110 Tua Cwm Amarch / Towards Cwm Amarch Mon, 12 Jul 2021 Cross Grid Sat, 10 Jul 2021
SH7109 Pen isa Llyn Tal-y-Llyn / Llyn Tal-y-Llyn lower end Mon, 12 Jul 2021 Geograph personal Sat, 10 Jul 2021
SH6607 Dyffryn droellog Dysynni / Meandering Dysynni valley Sun, 11 Jul 2021 Cross Grid Sat, 10 Jul 2021
SH6707 Canol pentref Abergynolwyn / Abergynolwyn village centre Sun, 11 Jul 2021 Geograph Sat, 10 Jul 2021
SH6707 Pen-y-gareg Sun, 11 Jul 2021 Geograph personal Sat, 10 Jul 2021
SH6806 Nant Gwernol Sun, 11 Jul 2021 Close Look Sat, 10 Jul 2021
SH6706 Tai teras / Terraced housing Sun, 11 Jul 2021 Geograph personal Sat, 10 Jul 2021
SH6706 Arwydd cyfeiriol yn Abergynolwyn / Directional sign in Abergynolwyn Sun, 11 Jul 2021 Close Look Sat, 10 Jul 2021
SH6706 Arwydd pentref Abergynolwyn / Abergynolwyn village sign Sun, 11 Jul 2021 Close Look Sat, 10 Jul 2021
SH7619 Ty ger Coed Dolwartheg / House near Coed Dolwartheg Sun, 11 Jul 2021 Geograph personal Sat, 10 Jul 2021
SH7519 Olion derwen / Remain of an oak Sun, 11 Jul 2021 Close Look Sat, 10 Jul 2021
SH3747 Gweddillion hen gei Trefor / The remains of the old quay at Trefor Mon, 5 Jul 2021 Geograph Sun, 4 Jul 2021
SH3647 Ynys Bach Mon, 5 Jul 2021 Geograph personal Sun, 4 Jul 2021
SH3747 Hen gei / An old jetty Mon, 5 Jul 2021 Close Look Sun, 4 Jul 2021
SH3747 Triaglog yn Nhrefor / Valerian at Trefor Mon, 5 Jul 2021 Geograph personal Sun, 4 Jul 2021
SH3747 Pysgotwr / Angler Mon, 5 Jul 2021 Close Look Sun, 4 Jul 2021
SH8579 Y Pier wedi ei ail-godi / The reconstructed Pier (3) Sat, 3 Jul 2021 Close Look Tue, 29 Jun 2021
SH8579 Y Pier wedi ei ail-godi / The reconstructed Pier (2) Sat, 3 Jul 2021 Close Look Tue, 29 Jun 2021
SH8579 Y Pier wedi ei ail-godi / The reconstructed Pier (1) Sat, 3 Jul 2021 Geograph Tue, 29 Jun 2021
SH5750 Cae'r Gors Sun, 27 Jun 2021 Geograph Sun, 27 Jun 2021
SH5751 Afon Colwyn Sun, 27 Jun 2021 Geograph personal Sun, 27 Jun 2021
SH4938 Cricieth o Lon Fel / Criccieth from Lon Fel Sun, 20 Jun 2021 Geograph personal Sat, 19 Jun 2021
SH4937 Min y Mor / Marine Terrace Sun, 20 Jun 2021 Geograph personal Sat, 19 Jun 2021
SH4837 Rhwng Llanystumdwy a Chricieth / Between Llanystumdwy and Criccieth Sun, 20 Jun 2021 Geograph personal Sat, 19 Jun 2021
SH4737 Cen ar goncrid / Lichen on concrete Sun, 20 Jun 2021 Close Look Sat, 19 Jun 2021
SH4737 Tyfiant annisgwyl ar lan Afon Dwyfor / Unexpected vegetation along Afon Dwyfor Sun, 20 Jun 2021 Geograph personal Sat, 19 Jun 2021
SH6946 Blodau'r Blaenau / Blaenau in bloom (2) Thu, 17 Jun 2021 Geograph Wed, 16 Jun 2021
SH6946 Blodau'r Blaenau / Blaenau in bloom Thu, 17 Jun 2021 Geograph personal Wed, 16 Jun 2021
SH6945 Rheilffordd Ffestiniog ger Ffordd Glanypwll / Ffestiniog Railway near Glanypwll Road Thu, 17 Jun 2021 Geograph personal Wed, 16 Jun 2021
SH6844 Falf llifddor ar argae Cronfa Tanygrisiau / Sluice valve on Tanysgrisiau Reservoir dam Thu, 17 Jun 2021 Close Look Wed, 16 Jun 2021
SH6844 Gorsaf reilffordd Tanygrisiau / Tanygrisiau railway station Thu, 17 Jun 2021 Close Look Wed, 16 Jun 2021
SH7717 Tyddynllwyn o'r A470 /Tyddynllwyn from the A470 Tue, 15 Jun 2021 Cross Grid Sun, 13 Jun 2021
SH7716 Carreg filltir wedi ei hadfer / A reclaimed milestone Tue, 15 Jun 2021 Close Look Sun, 13 Jun 2021
SH7616 Gwanas o'r gogledd / Gwanas from the north Tue, 15 Jun 2021 Cross Grid Sun, 13 Jun 2021
SH7617 Tir pori ger Caerynwch / Grazing land near Caerynwch Tue, 15 Jun 2021 Geograph Sun, 13 Jun 2021
SH7617 Ysgubor yng Nhaerynwch / Barn at Caerynwch Tue, 15 Jun 2021 Geograph Sun, 13 Jun 2021
SH7617 Ysgubor gadarn / A sturdy barn Tue, 15 Jun 2021 Geograph personal Sun, 13 Jun 2021
SH7618 Capel y Annibynwyr / Congregationalist Chapel Tue, 15 Jun 2021 Geograph personal Sun, 13 Jun 2021
SH7618 Defnydd newydd i hen lif / A new use for an old saw Tue, 15 Jun 2021 Close Look Sun, 13 Jun 2021
SH7518 Ysgubor ger Brithdir / Barn near Brithdir Tue, 15 Jun 2021 Geograph personal Sun, 13 Jun 2021
SH8578 Hosan wynt / A wind sock Tue, 15 Jun 2021 Close Look Wed, 9 Jun 2021
SH8578 Rhybudd o berygl / A note of caution Tue, 15 Jun 2021 Close Look Wed, 9 Jun 2021

This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface


Explore My Images

Back to Top
You are not logged in login | register