coverage map for Ceri Thomas

Ceri Thomas's GravatarProfile for Ceri Thomas

About Me

Here are a few of my favourite own images:

SY6874 : Camping ground near Chesil Beach by Ceri Thomas ST0483 : Ffordd gefn / A back lane by Ceri Thomas SH7973 : Bryn Trallwyn by Ceri Thomas

SH8778 : Pileri grwyni / Groyne pillars by Ceri Thomas SH7460 : Postyn giat garw / A rustic gatepost by Ceri Thomas SD7679 : Pre-Worboys directional sign by Ceri Thomas

SD8661 : Highland cattle by Ceri Thomas SJ0474 : Coed Poplys / Poplar Trees by Ceri Thomas SH7779 : Deganwy ar fore gaeafol / Deganwy on a wintery morning by Ceri ThomasView Breakdown by Classification, Date Taken or Myriad?.

My Statistics About

Last updated: 13:03
 • 10 First Geograph points
 • 64 Second Visitor points, 98 Third Visitor points, 80 Fourth Visitor points
 • 700 Personal points (grid squares geographed)
 • 92 TPoints (Time-gap points About)
 • 1469 Photographs
  • 1061 Geographs and 408 Supplementals
  • 828 grid squares, giving a depth score of 1.77
  • in 130 different hectads and 15 myriads, taken on 384 different days
:

Click column headers to sort in a different order

? Grid Ref Title Submitted Image Type Taken
SH5760 Coed Doctor Sun, 15 Mar 2020 Geograph Sun, 8 Mar 2020
SH5760 Arwydd pentref Llanberis / Llanberis village sign Sun, 15 Mar 2020 Close Look Sun, 8 Mar 2020
SH5760 Boncyff crwm / An arched trunk Sun, 15 Mar 2020 Geograph Sun, 8 Mar 2020
SH5258 Darn o falwr Goodwin Barsby / Goodwin Barsby crusher component Sun, 23 Feb 2020 Close Look Sun, 16 Feb 2020
SH5258 Offer weindio ym Mharc Dudley / Winding gear at Parc Dudley (2) Sun, 23 Feb 2020 Close Look Sun, 16 Feb 2020
SH5258 Offer Weindio ym Mharc Dudley / Winding gear at Parc Dudley Sun, 23 Feb 2020 Close Look Sun, 16 Feb 2020
SH7459 Bryn di-enw / An unnamed summit Thu, 6 Feb 2020 Cross Grid Thu, 6 Feb 2020
SH7559 Llyn Bychan Thu, 6 Feb 2020 Geograph (tpoint) Thu, 6 Feb 2020
SH7458 Coedwig wedi ei glirio / A cleared woodland Thu, 6 Feb 2020 Cross Grid Thu, 6 Feb 2020
SH7558 Adfail go iawn / A proper ruin Thu, 6 Feb 2020 Geograph Thu, 6 Feb 2020
SH7658 Tir ger Tynllwyn / Land near Tynllwyn Thu, 6 Feb 2020 Geograph Thu, 6 Feb 2020
SH7659 Cors Bodgynydd Thu, 6 Feb 2020 Geograph Thu, 6 Feb 2020
SH7560 Hen ysgubor / An old barn Thu, 6 Feb 2020 Geograph Thu, 6 Feb 2020
SH7660 Giat yn Nhal-y-Llyn / Gate at Tal-y-Llyn Thu, 6 Feb 2020 Cross Grid Thu, 6 Feb 2020
SH7662 Melin blwm Klondyke / Klondyke lead mill Sun, 2 Feb 2020 Close Look Sat, 1 Feb 2020
discussion indicator SH7561 Afon Crafnant Sun, 2 Feb 2020 Geograph Sat, 1 Feb 2020
SH7461 Coed ar lan Llyn Crafnant / Trees along Llyn Crafnant Sun, 2 Feb 2020 Cross Grid Sat, 1 Feb 2020
SH7460 Llyn Crafnant Sun, 2 Feb 2020 Geograph Sat, 1 Feb 2020
SH7360 Tan-y-Manod Sun, 2 Feb 2020 Geograph Sat, 1 Feb 2020
SH6669 Rhaeadr-bach Tue, 28 Jan 2020 Geograph Sat, 25 Jan 2020
SH6670 Dyffryn Aber Tue, 28 Jan 2020 Geograph Sat, 25 Jan 2020
SH6571 Cafn porthi anifeiliaid / animal feeding trough Tue, 28 Jan 2020 Geograph (tpoint) Sat, 25 Jan 2020
SH6572 Blwch post Sior VI / George VI postbox Tue, 28 Jan 2020 Close Look Sat, 25 Jan 2020
SH5169 Cypreswydd Monterey / Monterey Cypress / Cupressus macrocarpa Sun, 19 Jan 2020 Close Look Sat, 18 Jan 2020
SH5269 Bwrdd plymio preifat / A private diving board Sun, 19 Jan 2020 Geograph Sat, 18 Jan 2020
SH5269 Plas Newydd a Phont Britannia / Plas Newydd and Britannia Bridge Sun, 19 Jan 2020 Cross Grid Sat, 18 Jan 2020
SH5269 Plas Newydd Sun, 19 Jan 2020 Geograph Sat, 18 Jan 2020
SH7783 Llwyfan arfordirol / Wave-cut platform Sat, 11 Jan 2020 Geograph Sat, 4 Jan 2020
SH7684 Arfordir dwyreiniol Pen y Gogarth / The east coast of the Great Orme Sat, 11 Jan 2020 Geograph Sat, 4 Jan 2020
SH7584 Defaid ar Ben y Gogarth / Sheep on the Great Orme Sat, 11 Jan 2020 Close Look Sat, 4 Jan 2020
discussion indicator SH7583 Cychwyn gwaith ar Mount Rushmore? / Mount Rushmore in the making? Sat, 11 Jan 2020 Geograph Sat, 4 Jan 2020
SH3443 Arwydd pentref Llithfaen / Llithfaen village sign Sat, 4 Jan 2020 Geograph Wed, 1 Jan 2020
SH3242 Bron y Foel Sat, 4 Jan 2020 Geograph Wed, 1 Jan 2020
SH3242 Arwydd pentref Pistyll / Pistyll village sign Sat, 4 Jan 2020 Geograph Wed, 1 Jan 2020
SH3241 Capel Bethania Sat, 4 Jan 2020 Geograph Wed, 1 Jan 2020
SH2840 Grwyni ym Morfa Nefyn / Groynes at Morfa Nefyn Sat, 4 Jan 2020 Geograph Wed, 1 Jan 2020
SH2840 Trochfa Flwyddyn Newydd RNLI Porth Dinllaen (2) / RNLI Porth Dinllaen New Year Dip (2) Sat, 4 Jan 2020 Geograph Wed, 1 Jan 2020
SH2840 Trochfa Flwyddyn Newydd RNLI Porth Dinllaen / RNLI Porth Dinllaen New Year Dip Sat, 4 Jan 2020 Geograph Wed, 1 Jan 2020
SH2740 Gwaddodion clai ar draeth Morfa Nefyn / Clay deposits on Morfa Nefyn beach Sat, 4 Jan 2020 Close Look Wed, 1 Jan 2020
SJ3934 Old directional signs Sun, 29 Dec 2019 Close Look Sun, 29 Dec 2019
SJ3934 Old and new directional signs Sun, 29 Dec 2019 Close Look Sun, 29 Dec 2019
SJ4034 Victorian post-box Sun, 29 Dec 2019 Close Look Sun, 29 Dec 2019
SJ3934 The chimney pots of Ellesmere Sun, 29 Dec 2019 Close Look Sun, 29 Dec 2019
SJ4034 Bridge 59 on the Llangollen Canal (2) Sun, 29 Dec 2019 Geograph Sun, 29 Dec 2019
SJ4034 Bridge 59 on the Llangollen Canal Sun, 29 Dec 2019 Geograph Sun, 29 Dec 2019
SH6440 Ystum tyn ar Reilffordd Ffestiniog / A tight curve on the Ffestiniog Railway Fri, 27 Dec 2019 Geograph Wed, 25 Dec 2019
SH6540 Waliau teras ym Mhlas Tan-y-Bwlch / Terrace walls at Plas Tan-y-Bwlch Fri, 27 Dec 2019 Close Look Wed, 25 Dec 2019
SH6541 Llyn Mair Fri, 27 Dec 2019 Geograph Wed, 25 Dec 2019
SH6441 Llyn Hafod-y-Llyn 2 Fri, 27 Dec 2019 Geograph Wed, 25 Dec 2019
SH6441 Llyn Hafod-y-Llyn Fri, 27 Dec 2019 Geograph Wed, 25 Dec 2019
SH6441 Mwsogl yn Llyn Hafod-y-Llyn / Moss at Llyn Hafod-y-Llyn Fri, 27 Dec 2019 Close Look Wed, 25 Dec 2019
SH5061 Capel Caeathro Sun, 15 Dec 2019 Geograph (tpoint) Sun, 8 Dec 2019
SH4961 Llew ar y Fynediad i Benrhos / Lion at Penrhos Sun, 15 Dec 2019 Close Look Sun, 8 Dec 2019
SH4961 Hen gafn dwr? / An old watering trough? Sun, 15 Dec 2019 Close Look Sun, 8 Dec 2019
SH4489 Fferm Wynt Trysglwyn / Trysglwyn Wind Farm Wed, 4 Dec 2019 Cross Grid Sun, 1 Dec 2019
SH4590 Llyn cronni gwaddodion / Settlement lagoon Wed, 4 Dec 2019 Cross Grid Sun, 1 Dec 2019
SH4490 Mwynglawdd Copr Mynydd Parys / Mynydd Parys copper mine Wed, 4 Dec 2019 Close Look Sun, 1 Dec 2019
SH4490 Iard Fwyngloddio Mona / Mona Mine Yard Wed, 4 Dec 2019 Geograph Sun, 1 Dec 2019
SH4490 Mwynglawdd Copr Mynydd Parys / Mynydd Parys copper mine Wed, 4 Dec 2019 Geograph Sun, 1 Dec 2019
SH4490 Mwynglawdd copr Mynydd Parys / Mynydd Parys copper mine Wed, 4 Dec 2019 Cross Grid Sun, 1 Dec 2019
SH4390 Creigafal ar Fynydd Parys / Cotoneaster on Mynydd Parys Wed, 4 Dec 2019 Geograph Sun, 1 Dec 2019
SH4493 Adeiladau lliwgar ym Mhorth Amlwch / Colourful buildings at Amlwch Port Wed, 4 Dec 2019 Geograph Sun, 1 Dec 2019
SH4493 Cychod ym Mhorth Amlwch / Boats at Amlwch Port Wed, 4 Dec 2019 Geograph Sun, 1 Dec 2019
SH4593 Offer weindio / winding gear Wed, 4 Dec 2019 Close Look Sun, 1 Dec 2019
SH7959 Pistyll yng Nghoed Gwydir / A spring in Gwydyr Forest Sun, 1 Dec 2019 Geograph (fourth) (tpoint) Sat, 30 Nov 2019
SH7963 Blwch post Tan-Lan / Tan-Lan postbox Sun, 1 Dec 2019 Close Look Sat, 30 Nov 2019
SH7963 Barrug / Hoar frost Sun, 1 Dec 2019 Close Look Sat, 30 Nov 2019
SH7963 Barrug ar eiddew / Hoar frost on ivy Sun, 1 Dec 2019 Close Look Sat, 30 Nov 2019
SH7963 Bore oer yn Nyffryn Conwy / A cold morning in the Conwy Valley Sun, 1 Dec 2019 Geograph Sat, 30 Nov 2019
discussion indicator SH8579 Arwydd Colwyn / Colwyn sign Tue, 26 Nov 2019 Geograph Tue, 19 Nov 2019
SH7764 Coed Gwydyr Mon, 11 Nov 2019 Cross Grid Sun, 10 Nov 2019
discussion indicator SH7763 Coed Creigiau Mon, 11 Nov 2019 Cross Grid Sun, 10 Nov 2019
SH7862 Coed yr Allt Mon, 11 Nov 2019 Cross Grid Sun, 10 Nov 2019
discussion indicator SH7961 Y ffordd i Lanrwst / The road to Llanrwst Mon, 11 Nov 2019 Cross Grid Sun, 10 Nov 2019
discussion indicator SH7961 Eisteddle cae pel droed Llanrwst / Llanrwst football ground stand Mon, 11 Nov 2019 Geograph Sun, 10 Nov 2019
discussion indicator SH7961 Cae Pel Droed Llanrwst / Llanrwst Football Ground Mon, 11 Nov 2019 Geograph Sun, 10 Nov 2019
SH7960 Coed ar lannau Afon Conwy / Trees on the banks of Afon Conwy Mon, 11 Nov 2019 Geograph Sun, 10 Nov 2019
SH8059 Caeau sgwar yn Nyffryn Conwy / Square fields in the Conwy Valley Mon, 11 Nov 2019 Cross Grid Sun, 10 Nov 2019
SH8060 Cysgodion ar Ddyffryn Conwy / Shadows on the Conwy Valley Mon, 11 Nov 2019 Cross Grid Sun, 10 Nov 2019
SH7960 Arwydd Llanrwst / Llanrwst sign Mon, 11 Nov 2019 Close Look Sun, 10 Nov 2019
discussion indicator SH5763 Deiniolen o Gallt-y-Foel / Deinolen from Gallt-y-Foel Sun, 3 Nov 2019 Cross Grid Sun, 3 Nov 2019
SH5861 Coed Alltwen Sun, 3 Nov 2019 Geograph Sun, 3 Nov 2019
SH5761 Tai llwigar yn Fachwen / Colourful houses in Fachwen Sun, 3 Nov 2019 Geograph Sun, 27 Oct 2019
discussion indicator SH5762 Graig-Lwyd Sun, 3 Nov 2019 Cross Grid Sun, 3 Nov 2019
discussion indicator SH5662 Coed y Clegyr Sun, 3 Nov 2019 Cross Grid Sun, 27 Oct 2019
SH5562 Canwiwr ar Lyn Padarn / Canoeist on Llyn Padarn Sun, 3 Nov 2019 Geograph Sun, 27 Oct 2019
discussion indicator SH5561 Draenen ddu unig / A solitary blackthorn Sun, 3 Nov 2019 Close Look Sun, 3 Nov 2019
SH5462 Hen waliau cerrig sych / Old drystone walls Sun, 3 Nov 2019 Geograph (third) (tpoint) Sun, 3 Nov 2019
discussion indicator SJ0566 Blychau Ffon / Phone boxes Sun, 20 Oct 2019 Close Look Sat, 28 Sep 2019
discussion indicator SJ0566 Chwarel Graig o furiau tref Dinbych / Graig Quarry from Denbigh town walls Sun, 20 Oct 2019 Cross Grid Sat, 28 Sep 2019
SH4758 Gwaith adeiladu ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd / Caernarfon and Bontnewydd by-pass construction works Sun, 20 Oct 2019 Geograph Sun, 13 Oct 2019
SH4862 Injan NG143 o Dde Affrig / Locomotive NG143 from South Africa Sun, 20 Oct 2019 Close Look Sun, 13 Oct 2019
SH4862 Gorsaf reilffordd Caernarfon / Caernarfon railway station Sun, 20 Oct 2019 Geograph Sun, 13 Oct 2019
HU4840 The Knab Sat, 31 Aug 2019 Geograph Wed, 21 Aug 2019
HU4941 Bressay from Bressay Sound Sat, 31 Aug 2019 Cross Grid Wed, 21 Aug 2019
HU4841 Bressay harbour Sat, 31 Aug 2019 Geograph Wed, 21 Aug 2019
discussion indicator HU4741 Lerwick harbour Sat, 31 Aug 2019 Geograph Wed, 21 Aug 2019
discussion indicator HU4741 Lerwick harbour Sat, 31 Aug 2019 Geograph Wed, 21 Aug 2019
SJ3391 Waterloo apartments Fri, 30 Aug 2019 Geograph Sun, 18 Aug 2019
SJ3291 Wallasey Town Hall Fri, 30 Aug 2019 Extra Sun, 18 Aug 2019

This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface


Explore My Images

Back to Top
You are not logged in login | register